VGM Lagkrav som ger affärsmöjlighet

Från den 1 juli 2016 gäller internationella lagkrav på att samtliga container som lastas ombord på fartyg skall ha verifierad bruttovikt. Bakom lagstiftningen står internationella sjöfartsorganisationen (IMO), förenta nationernas marina organisation. Regelverket reglerar säkerheten till havs för att oceangående fartyg. I Sverige är det Transportstyrelsen som är ansvarig myndighet. Reglerna måste följas men man kan förhålla sig till regelverket på olika sätt. Alla tar ansvar för att reglerna uppfylls – andra har sett en stor affärsmöjlighet att erbjuda vägning av containrar som av olika anledning nått hamnen utan verifierad vikt.

På Inport har Kristina Ahlberg varit  ansvarig för utveckling av den modul i affärssystemet Inport som automatiskt hanterar administrationen av den nya VGM processen. Inport måste som ledande leverantör av affärssystem till hamnar och terminaler erbjuda lösningar som följer alla lagstadgade krav.

Kristina Ahlberg Affärskonsult på Inport


Kristina, kan Du kort förklara vad de nya reglerna går ut på och hur Ni har kompletterat affärssystemet?

”Beslutet kommer från SOLAS, Internationella konventionen för säkerhet för människoliv till sjöss och sedan lång tid har det varit lagkrav på att uppge fraktvikter. Det nya nu är att verifieringen är obligatorisk eftersom feldeklarerade vikter har orsakat osäkra förhållanden till havs för fartyg och besättningar, förklarar Kristina”


Hur har Portit kompletterats för att kunderna skall kunna möta lagkravet?

”Beroende på var och när containern vägs kan/skall ett EDI meddelande ”Vermas” skickas till hamn/rederi. Oavsett när i flödet från bokning till lastning en containern vägs kommer Portit att ha med information om bruttovikten är verifierad eller inte och i de EDI meddelanden som skickas till rederiet anges om vikten är verifierad eller inte.

I samband med lastning kontrolleras vikten, de containers som inte har en verifierad vikt får fel- eller varning- status och måste tas om hand innan lastning. ”Enkelt eller hur” konstaterar Kristina med ett leende.


Men vem är egentligen ansvarig för VGM vikten?

”Alla som noterats på fraktdokumenten som avsändare (shipper) kommer slutligen att vara ansvariga för att tillhandahålla den verifierade bruttovikten. Det kan vara den ursprungliga avsändaren, en sjöfartsspeditör eller speditör. Hamnen är egentligen inte ansvarig men som hamnmyndighet  kommer hamnen att följa reglerna och inte lasta utan VGM och de flesta kommer att erbjuda vägning mot ersättning”.


Hur har Nordens hamnar ställt sig i frågan? Är det ett problem eller en affärsmöjlighet?

”Från början var alla avvaktande men samtidigt med insikten att de måste ta ställning.

Väga eller inte väga, det var den stora frågan som hamnarna har ställs inför. De flesta erbjuder nu vägning mot betalning, vilket visat sig bli en bra affär”, konstaterar Kristina.


Vad kostar en vägning och hur mycket vägs – hur mycket kan Hamnen tjäna på ett år?

”Beräkna att kostnaden för att väga en container  är ca 500 Kr och att man väger några tiotal  container per dag, ja då blir det ju en miljonaffär!  Det är förstås viktigt att kundernas administration av vägningarna är effektiv så att intäkterna inte äts upp av administrations kostnader. Just nu skissar vi på en webblösning för beställning av vägningarna för att göra detta till en än mer effektiv och lönsam process. Container vägning webbshop”

De flesta hamnar har valt att väga container i de enorma containertruckarna.
Vikten överförs från Inport truckterminal till Inports affärssystem.

Om Inport

90% av Sveriges utrikeshandel går via våra hamnar.  I Sverige har Inport 70% marknadsandel och är ledande.  I hamnen möts varuflöden från järnväg, bil och fartyg i ett intensivt informations- och varuflöde. Det är denna knutpunkt som hanteras av Inports affärssystem och logistiklösningar. Affärssystemet är centralt i  lösningen och är  integrerad mot både industrin, transportörer och sjöfartens agenter. I Inports systemlösningar är mobilitet centralt då affärssystemens gränssnitt  flyttas ut till telefonen. GIS lösningar (AIS) är viktiga inom en rad områden som automatiska fartygspositioneringssystem och digitala modeller av hela hamnområden. Inport befinner sig i en spännande expansion med flera nya kunder, moduler och teknologier – Inport har kunder i samtliga Nordiska länder och har påbörjat resan vidare ut i Världen!

www.inport.com