Stavangerregionen väljer inPort hamnsystem

Stavangerregionen Havn AS har under en tid planerat för att digitalisera hela hamndriften samt säkerhetslösningen rörande  passager till hamnens  ISP säkerhetsområden. Valet föll på Karlstadsföretaget Inport som genom affären tar ytterligare ett steg mot att bli Nordens ledande leverantör av affärsystem för hamnar och terminaler. Inport har tre tidigare installationer i Norge; Drammen, Larvik och Bodö hamn. ”Affären är en riktig dörröppnade för den Norska marknaden och bland det största som hänt i Inports historia” säger Tord Svanqvist VD för Inport AB.

Projektledare Johan Nordh och affärskonsult Thomas Slånmark redo att starta projektet.

Utöver hamndriften omfattar lösningen integration till samtliga logistikaktörer i Hamnregionen. Lösningens ledord har varit digitalisering, mobilitet och total integration. ”En digitaliserad hamn som en integrerad del i hela regionens näringsutveckling är vårt mål; en smart city med hamnen i centrum är vår vision” inflikar Trond Andersen, Maritim Direktör i Stavangerregionen Hamn AS.

Maritim Direktör Trond Andersen i hamnen som ofta har flera cruise anlöp samtidigt i hamnen.

Ledande internationell forskning

Stavanger Hamn, Stavanger Universitet och Norges Kystverk är Norges deltagare i Victoriainstitutets Europeiska forskningsprojekt för att utveckla framtidens internationella ledningssystem för sjöfarten kallat STM (Sea Traffic Management). Målet är att utveckla ett ledningssystem motsvarande luftfarten för sjöfarten.

Från Svensk sida är Sjöfartsverket och Göteborgs hamn representerade som pilothamn. InPort lösningen är ett centralt system i STM projektet. Inport har tidigare byggt systemlösningar i Victoria institutets GOTRIS projekt; med mål att optimera Vänersjöfarten. ”Att delta i denna typ av forskning är av central betydelse för inPorts framtid” understryker Christer Johansson tf konsultchef på Inport.


Hamnens kunder i fokus

Stavangerregionen har identifierat ett antal utvecklingsområden som driver värden för hamnens kunder och intressenter.

Digitalisering, mobilitet och integration elliminerar manuella processer för både hamnen och hamnens kunder genom anlöpsflödet: från fartygsanmälan till fakturering och uppföljning och analys.

I det nya mobila gatesystemet kommer hamnens kunder att kunna administrera behörighetsstyrning och gatepassage till hamnens säkerhetsområden. Minskad administration och ökad säkerhet är ledorden i dessa lösningar.


Produkt och teknologi

Vi har investerat tungt i ny teknologi under det senaste året vilket varit en förutsättning för att få förtroendet i Stavanger, enligt  Inports VD Tord Svanqvist.

Speciellt betydelsefullt har utvecklingen av en konfigurerbar mobil plattform för de 3000 mobila användarna varit. Det webbaserade säkerhetssystemet som administrerar och skapar passagekort och koder för alla personer och fordon som skall in på hamnområdena – Inport gate är en ny modul i affärssystemet som vi tror kommer att bli en stor framgång för Inport.


Compareföretag i samverkan

Utan vår lokala samverkan med Compareföretaget Samtanke AB och innovationsbolaget EAM Applications AB hade vi inte klarat att utveckla teknologierna som krävdes för att vinna affären och vi hade inte kunnat leverera projektet inom den tuffa tidsplanen. inPorts tillväxtstrategi bygger på samverkan tekniskt och resursmässigt inom ramen för Compare. www.compare.se

Här har avtalet signerats av Tord Svanqvist, VD Inport och Hamndirektör Odd Björn Bekkeheien, Stavanger hamn.

Om Inport

90% av Sveriges utrikeshandel går via våra hamnar.  I Sverige har Inport 70% marknadsandel och är ledande.  I hamnen möts varuflöden från järnväg, bil och fartyg i ett intensivt informations- och varuflöde. Det är denna knutpunkt som hanteras av Inports affärssystem och logistiklösningar. Affärssystemet är den centrala lösningen som är integrerad mot både industrin, transportörer och sjöfartens agenter. I Inports systemlösningar är mobilitet centralt då affärssystemens gränssnitt nu flyttas ut till våra smartphones. GIS lösningar (AIS) är viktiga inom en rad områden som automatiska fartygspositioneringssystem och 3D modeller av hela hamnområden. Genom affären med Stavangers Hamnregion, samt genom nya kunder på Island, i Finland och Danmark ser fram emot en spännande expansion med flera nya moduler och teknologier – Inport har kunder i samtliga Nordiska länder och har påbörjat resan vidare ut i Världen!

www.inport.com


Om Stavangerregionen hamn IKS

Stavangerregionens vision är att vara «Nord Europas mest professionella, trevligaste och mest attraktiva hamn» Hamnarna i Stavangerregionen har ett stort antal operatörer och terminaler och utgör navet i Norges offshore industri. Utöver off shore  hanteras konvensjonelt gods och den kraftigt växande cruiseverksamheten. Hamnen i siffror: 190 000 m2 areal, 86 kajlinjer fördelade på 17 hamnområden i fyra kommuner, 300 000 kryssningsbesökare per år.

Hamnen har 23 anställda och antalet som arbetar och besöker hamnens områden per dag är 3000.

Regionen erbjuder storslagna naturupplevelser och cruicefartygen lägger till ända inne i stadens centrum som är ett av Norra Europas mest intensiva maritima centra.

http://www.stavanger-havn.no