Anpassningsbara standardprodukter

Med föraviseringssystemet Preadvice kan åkerier föranmäla både containergods och lösgods innan transporten anländer till terminalen, vilket effektiviserar processen och kortar väntetiderna. Preadvice fungerar lika bra i Portit-miljön som integrerat med andra terminalsystem. Alla våra egenutvecklade system går antingen att använda direkt som de är eller att anpassa och vidareutveckla för att tillgodose specifika kundbehov.

Skräddarsydda lösningar

Vissa av våra lösningar är specialbyggda för en enskild kund, där vi tillsammans med kunden har utvecklat och expanderat systemet under många år.

Konsultuppdrag

Vid sidan av att leverera systemlösningar och support kopplad till dessa så åtar vi oss också konsultuppdrag. Exempel på områden där vi haft många och långa konsultuppdrag är försvarslogistik samt hamn- och terminallogistik. Flera av våra konsulter är specialiserade på Progress, ett driftsäkert och tryggt val där vi är ledande i Norden.