Anpassningsbara standardprodukter

Alla våra egenutvecklade system går antingen att använda direkt som de är eller att anpassa och vidareutveckla för att tillgodose specifika kundbehov. Beroende på kundens önskemål kan driften av de olika systemen läggas antingen hos oss på Inport eller hos kunden, och vi levererar också support till de kunder som väljer att drifta själva.

Tre av fyra svenska hamnar, liksom flera utanför landets gränser, använder vårt egenutvecklade system Portit, ett kombinerat affärs- och verksamhetssystem som täcker in alla processer som krävs för att driva en hamn, gods- eller containerterminal. Portit består av flera olika moduler som kan användas var och en för sig eller i kombination beroende på det aktuella behovet. Systemet utvecklades ursprungligen för hamnar men går att anpassa även för andra typer av transportslag.

Gate hanterar alla frågor kopplade till inpassering, till exempel ansökningar, behörighetskontroller, utfärdande av kort och koder och fakturering. Gate är en del av Portit-systemet men kan även användas helt fristående.

Samma sak gäller EAM, Enterprise Asset Management, som ger stöd för resurseffektiv planering och uppföljning av underhållsåtgärder för exempelvis fordon och maskiner.

Med föraviseringssystemet Preadvice kan åkerier föranmäla både containergods och lösgods innan transporten anländer till terminalen, vilket effektiviserar processen och kortar väntetiderna. Preadvice fungerar lika bra i Portit-miljön som integrerat med andra terminalsystem.

Skräddarsydda lösningar

Vissa av våra lösningar är specialbyggda för en enskild kund. Till exempel har vi byggt ett affärs- och planeringssystem för rederier som används inom Ahlmark-koncernen. Tillsammans med kunden har vi utvecklat och expanderat systemet under många år, och vi bedriver ett ständigt gemensamt arbete med att förfina och förbättra det vartefter Ahlmarks behov förändras.

Konsultuppdrag

Vid sidan av att leverera systemlösningar och support kopplad till dessa så åtar vi oss också längre eller kortare konsultuppdrag. Våra konsulter kombinerar hög branschkompetens med djupt tekniskt kunnande inom sina respektive specialområden, vilket gör att de har kort startsträcka och därmed snabbt kan hjälpa dig med dina utmaningar. Exempel på områden där vi haft många och långa konsultuppdrag är försvarslogistik samt hamn- och terminallogistik. Flera av våra konsulter är specialiserade på Progress, ett driftsäkert och tryggt val där vi är ledande i Norden.