One ”Hour of Code” – med inPort på Sparnässkolan

Inport´s utvecklingschef Emil Gustafsson tog initiativ, prioriterade om och genomförde en ”Hour of Code” på Sparnässkolan. En mycket uppskattad aktivitet för barnen!

–”Vi har rekryterat i ett år nu och vi behöver säkerställa kodintresset mycket tidigare”, säger Emil Gustafsson  utvecklingschef Inport, med ett brett leende.

Emil Gustafsson inspirerar


”Hour of Code” väcker intresse

Hour of Code började som en timmes introduktion till datavetenskap, med syftet att avdramatisera “att koda” att visa att alla kan lära sig grunderna, och att öka mångfalden inom IT-branchen.

Idag är det en världsomspännande satsning på datavetenskap, där allt börjar med en timmes programmering, men utvecklar sig i en mängd olika globala initiativ.

”Hour of Code” är en  gräsrotsrörelse som stöttas av över 400 partners och 200 000 lärare över hela världen, inklusive Inport i Karlstad.


Alla kan programmera!

Med hjälp av https://hourofcode.com/se,  Appen Lightbot samt en BB-8 programmerbar robot sponsrad av Inport så har barnen på Sparnäs fått en introduktion till programmering, av Emil Gustafsson.

Vår framtid

-”Hour of Code är en entimmes introduktion till datavetenskap, utformad för att avmystifiera kod och visa att vem som helst kan lära sig grunderna. Läs mer på http://HourofCode.com, prova en timme själv eller var värd för en Hour of Code för att introducera barnen till datorernas digitala värld”, fortsätter Emil Gustafsson.

Pedagogik

Rektor Tommy Eckman stämmer in och vill gärna fortsätta med flera ”Hours of Code” i framtiden.

-”Kunskap, gemenskap och respekt är ledord i vår verksamhet. Vi har hög personaltäthet, stimulerande studiemiljö, bra skollunch och fina ändamålsenliga lokaler. Detta blandat med utevistelse ger barnen en fin kodstart i livet”, menar Tommy Eckman.

Lisa Garsing, Nyanställd på Inport


Om Sparnäs skola

Sparnäs skola är en liten byskola i Borgvik i Grums. Nuvarande skolbyggnad uppfördes redan 1885 och har fungerat som skola för flera generationer borgviksbor. 1997 övergick den från kommunal regi till friskola och skolan drivs idag som ett föräldrakooperativ.
Föräldraengagemanget skapar ett socialt nätverk och en gemenskap som är speciell för Sparnäs och bygden. Precis som alla andra skolor följer vi den ordinarie läroplanen. Vi får kommunala bidrag till verksamheten och det kostar inget att vara elev här.

http://www.borgviksskola.se/


Om Inport

90% av Sveriges utrikeshandel går via våra hamnar.  I Sverige har Inport 70% marknadsandel och är ledande.  I hamnen möts varuflöden från järnväg, bil och fartyg i ett intensivt informations- och varuflöde. Det är denna knutpunkt som hanteras av Inports affärssystem och logistiklösningar. Affärssystemet är den centrala lösningen som är integrerad mot både industrin, transportörer och sjöfartens agenter.

Inport befinner sig i en spännande expansion med flera nya medarbetare, kunder, moduler och teknologier – Inport har kunder i samtliga Nordiska länder och har påbörjat resan vidare ut i Världen! Nu skall kodintresset väckas!