inPort lanserar mobil plattform

Affärssystemet i mobilen

Affärssystemens användande flyttas ut till självinstruerande gränssnitt i våra mobiler. Tidigare hade  affärssystemen ett fåtal användare som fick kämpa med komplicerade gränssnitt med ett stort antal fält som ibland inte ens var nödvändiga för arbetet.  I den digitala vardagen har affärssystemen fått ett stort antal användare vilka använder systemen på egen mobil, och inte bara på jobbet.

Konfigurerbart gränssnitt i Inport mobile

Digitalisering inom hamn- och terminallogistik

I den slutliga digitaliseringen av hamn- och terminalverksamheterna tas den  sista  arbetsorderhanteringen bort, dokument får digital hantering och elektroniska signaturer samt att samverkan mellan kunder och leverantörer hanteras elektroniskt direkt mellan affärssystemen och ofta med mobila gränssnitt till utförande personal.

Hamnen besparas onödig pappershantering och data fångas en gång vid källan av medarbetaren eller en leverantör som utför en uppgift.


Varför mobil plattform

Responsiva webbar och appar har tidigare utvecklats som systemutvecklingar utan återanvändning. I ett affärssystem som Inport önskar man återanvända komponenter i varje ny mobil applikation för att för effektivitet i utvecklingen och för att få en enhetlig god  design. En annan uppgift som mobila applikationer fått är ett ersätta webbens roll som informationsportal. Genom apparna kan man bli push notifierad och GPS position kan ge stöd i flera tillämpningar. Exempel på moduler i Inport mobil: inloggning, språkhantering, säkerhetslösning, swipe webbinfo, konfigurerbart workflow och dokumenthantering samt integrationsmodul.


Verksamhetskunnande och tekniskt ledande

”Centralt i vårt värdeskapande är att kombinera förståelse för kundens verksamhet med tekniskt ledande lösningar – vår mobila plattform är utvecklad med båda perspektiven i åtanke” är kommentaren från Tord Svanqvist, VD i Inport. Tord Svanqvist understryker även värdet av samverkan med andra Compareföretag i utvecklingen av den mobila plattformen.

”Som ett litet nischföretag i Karlstad får man aldrig tro att man skall klara att ligga i fronten ensam; att samverka med Comparepartners är en strategisk framgångsfaktor för oss” fortsätter Tord. Inports mobila plattform är resultatet av ett samarbete med Samtanke AB och EAM Applications AB.

En plattform för många behov hos många användare.

Om Inport

90% av Sveriges utrikeshandel går via våra hamnar.  I Sverige har Inport 70% marknadsandel och är ledande.  I hamnen möts varuflöden från järnväg, bil och fartyg i ett intensivt informations- och varuflöde. Det är denna knutpunkt som hanteras av Inports affärssystem och logistiklösningar. Affärssystemet är centralt i  lösningen och är  integrerad mot både industrin, transportörer och sjöfartens agenter. I Inports systemlösningar är mobilitet centralt då affärssystemens gränssnitt  flyttas ut till telefonen. GIS lösningar (AIS) är viktiga inom en rad områden som automatiska fartygspositioneringssystem och digitala modeller av hela hamnområden. Inport befinner sig i en spännande expansion med flera nya kunder, moduler och teknologier – Inport har kunder i samtliga Nordiska länder och har påbörjat resan vidare ut i Världen!

www.inport.com