inPort digitaliserar Nordens hamnar

Hamnarnas verksamhetsprocesser digitaliseras i snabb takt. System integreras och systemlogik automatiserar hela flöden. För att bidra till digitalisering har Inport bland annat utvecklat en mobil lösning för rapportering av tjänstebeställningar som genereras automatiskt utifrån fartygens anlöpsprocess. Arbetsordern planeras ut för utförande samt prissätts och konteras automatisk mot kontrakt för avslutande fakturering. Nya systemintegrationer och datakällor in till Inport affärssystem medför att information tillhandahålls i tidigare skede och dubbelarbete i form av användarinmatning undviks. Med automatiserade informationsöverföringar reduceras även risken för användarfel i kritiska områden som fakturering och statistikrapportering.

Johan Nordh, produktchef hamnsystem


Digitalisering – kräver stort verksamhetskunnande

För att digitalisera en hel verksamhetsprocess krävs stort verksamhetskunnande och en total förståelse för vilka beslutsregler som finns i flödet. Ofta finns personberoenden och olika arbetssätt i olika delar av verksamheten som måste bli enhetligt i en helt digital process. Inport arbetar nära kunderna och arbetar fram en tydlig process som sedan överförs till systemflöden och logik. I komplicerade verksamhetsprocesser är detta omöjligt utan stort engagemang och verksamhetskunnande.


100% digital process

De internationella agenter som aviserar ett fartygsanlöp gör detta i svenska sjöfartsverkets nya webportal Reportal som är helt integrerat med Inport affärssystem. I Reportal görs beställningar och tider uppdateras löpande inför det kommande fartygsanlöpet.  Uppdaterad arbetsorderinformation går ut till intern och extern utförande personal via mobil plattform. Tjänsten utförs och återrapporteras av utföraren. När fartyget avgår registrerar Inport GIS system detta och elektronisk fakturering initieras och utförs automatiskt. Självfallet kan man lägga in manuella kontroller om så önskas – men det minskar mer och mer.


Gävle hamn tar täten

Gävle Hamns projektledare Ulf Boogh konstaterar ”vår bogserbåtsbeställning skall fungera även när vi inte har någon bemanning på plats”. Ulf fortsätter, ”med Portit och Reportal på plats kommer vi enbart acceptera digitala beställningar in till hamnsystemet”.

Ulf och bogserbåt


Om Inport

90% av Sveriges utrikeshandel går via våra hamnar. I Sverige har Inport 70% marknadsandel och är ledande. I hamnen möts varuflöden från järnväg, bil och fartyg i ett intensivt informations- och varuflöde. Det är denna knutpunkt som hanteras av Inports affärssystem och logistiklösningar. Affärssystemet är den centrala lösningen som är integrerad mot både industrin, transportörer och sjöfartens agenter. I Inports systemlösningar är mobilitet centralt då affärssys­temens gränssnitt nu flyttas ut till våra smartphones. GIS lösningar (AIS) är viktiga inom en rad områden som automatiska fartygspositioneringssystem. Genom affären med Gävle Hamn AB , samt genom nya kunder på Island, i Finland och Danmark ser Inport fram emot en spännande expansion – Inport har kunder i samtliga Nordiska länder och har påbörjat resan vidare ut i Världen!


Om Gävle Hamn AB

Med sitt strategiska läge strax norr om Stockholm och i direkt anslutning till den industritäta regionen i Mellansverige är Gävle Hamn ett naturligt nav för import och export på ostkusten. Stora fartyg kan effektivt anlöpa hamnen för snabb lossning och lastning. Här finns också gott om tillgängliga ytor för etablering i kajnära lägen.

Trä och stål skeppas ut i världen härifrån, medan råvaror till industrin kommer in. Varje dag ankommer ett tiotal tågset och ungefär 1000 lastbilar passerar Gävle Hamns grindar. Ungefär 1000 fartyg anlöper hamnen varje år och omkring 6 miljoner ton gods hanteras. Kapacitet finns att dubblera volymen inom en 15-årsperiod.
Category