Visionären mitt i byn

Han ser nöjd ut, Fredrik Åsare, när han hälsar mig välkommen till hamnkontoret i Åhus. Och konstigt vore det väl annars – under sina åtta år som vd har han rustat upp hamnen, effektiviserat verksamheten och lyft lönsamheten rejält. Men han är inte klar än, inte på långa vägar. Först vill han se branschen ta ytterligare ett rejält kliv när det gäller digitalisering, och så utmanar han Sveriges storföretag att göra allvar av sina högtidstal om miljövänliga transporter.

Vad vet du om Åhus? Att det är en liten ort på Skånes ostkust känner du nog till, och kanske också att det förr i världen fiskades mycket ål här. Men antagligen associerar du mest till den prisbelönta flaskan med Absolut Vodka som tillverkas här, och mycket riktigt är The Absolut Company – tillsammans med kommunen och ett antal foder-­, kemi-­ och byggmaterialföretag – en av delägarna i Åhus Hamn & Stuveri AB.

Det är en strålande sommardag när jag blir visad runt i hamnområdet av vd Fredrik Åsare. Måsarna skriar runt oss, lite besvikna över att det redan är rensopat efter gårdagens lastning av spannmål, och tar istället en tur ut över naturreservatet mittemot. En strid ström av fritidsbåtar passerar oss på väg ut i Hanöbukten, och från stranden på andra sidan hamnen hörs glada rop från den pågående beachhandboll­festivalen. Men vänta lite här nu, handboll och segelbåtar – befinner vi oss inte i sydöstra Sveriges största containerhamn?

Fredrik skrattar och försäkrar mig om att jodå, jag har hamnat på rätt ställe. Åhus hamn ligger bokstavligt talat mitt i byn, vilket har stora fördelar men också har inneburit en och annan utmaning under årens lopp.

– Förr tyckte många att hamnen störde när det bullrade och rykte och inte alltid luktade så gott. Vi har jobbat hårt med att exempelvis skärma av med bullervallar, och numera ser vi till att hantera godset på sådana ställen att det inte stör. När vi bjöd in till ”öppen hamndag” häromåret kom det 1 500 besökare vilket är många om man ser till att det bor 10 000 personer i Åhus. Numera är de flesta positiva till det vi gör och stolta över sin hamn, berättar han.

Fredrik Åsare, vd på Åhus Hamn & Stuveri

Stora behov

Fredrik Åsare kom till Åhus 2011 efter en tidigare karriär dels inom det militära och dels som driftchef och stuverichef vid hamnen i Helsingborg. Vid den tiden var Åhus hamn en i och för sig välordnad anläggning, men också en anläggning i stort behov av renovering och med en besvärande låg lönsamhet.

– Jag såg ganska snart att vi dels behövde arbeta effektivare, dels ta rätt betalt för det arbete vi utförde. Vi hade till exempel inga system som räknade antalet containerlyft som gjordes varje dag, utan det skulle någon komma ihåg att skriva in i systemet och det hände alltför ofta att detta glömdes bort.

Redan under Helsingborgstiden hade Fredrik kommit i kontakt med containermodulen i Inports hamnsystem PortIt, och efter ett par år tog han beslutet att införa denna även i Åhus.

– I dag är det automatiserat hela vägen, när lastbilschauffören kommer till hamnen och checkar in i gaten så vet truckföraren det direkt och kan möta upp snabbare. Trucken talar själv om för systemet att ”nu lyfter jag av den här containern” och därmed går det också iväg en ekonomisk transaktion. Man får mycket bättre kontroll med ett så heltäckande system, och det blir också mycket färre felkällor, säger han.

Smarta lösningar

En annan del av PortIt-­systemet som underlättar vardagen i Åhus är den så kallade EDI­-standarden, som gör att kommunikationen mellan hamnen och dess olika kunder sköts i ett gemensamt system som uppdateras i realtid.

– Både de som äger containrarna och de som anlöper hamnarna kan hela tiden se var varje container befinner sig. Nu lyftes den av fartyget, nu är den på väg ut för att packas med gods, nu är den tillbaka i hamnen… Det har underlättat enormt, förklarar han.

Containermodulen utvecklades i början av 2000-­talet och Fredrik var en av dem som satt med i arbetsgruppen som skapade systemet tillsammans med Inport. Han berättar om hur de träffades en gång i månaden för gemensamma utvecklingsmöten, hur de tillsammans bestämde vad som skulle prioriteras, och hur de satte upp ett testbolag för att kunna göra alla fel där istället för i verkligheten. Jag blir lite imponerad. Nuförtiden kallas detta ”agilt arbetssätt” och är väldigt trendigt både bland IT­-företag och deras kunder – men de skånska hamnarna körde alltså så här redan för 20 år sedan.

Flera förändringar

Fredrik Åsares förändringsarbete har dock inte bara handlat om att byta digitala styrsystem. Han har också lagt ner ett stort jobb på att involvera personalen och hitta arbetssätt där alla verkligen är delaktiga i att ständigt utveckla verksamheten. I dag fungerar tre av de 25 medarbetarna som internrevisorer, som en gång varje halvår går igenom alla processer och kommer med förbättringsförslag. Och processbeskrivningarna sitter inte i någon dammig och bortglömd pärm, utan ligger som en flik i allas webbläsare där verksamhetssystemet Kroken uppdateras löpande.

Vänta, nu måste jag fråga igen – ”Kroken”? Som svar håller Fredrik fram sitt visitkort och visar mig hamnens logotyp. En krok förstås! Den urgamla symbolen för stuveriarbetarnas ständiga lastande och lossande, även om de flesta krokarna nuförtiden sitter monterade på höga kranar. Självklart ska verksamhetssystemet heta Kroken, att jag inte begrep det…

Vi lämnar dagens utmaningar och börjar prata om framtiden för hamnbranschen. Vad står högst upp på Fredriks önskelista?

– Fortsatt automatisering. Personalkostnaderna är en stor del av vår verksamhet och eftersom fartygen ofta anlöper med kort varsel så blir det svårt att resursplanera effektivt. I första hand skulle jag vilja göra lossningsprocessen mer automatisk, så att kranen jobbar själv på samma sätt som det fungerar i automatiserade lager. Detta finns i stora hamnar som Hamburg och Brisbane men skulle behöva utvecklas även här.

Använd vattenvägarna

Han skulle också vilja se större ansträngningar för att göra sjöfarten mer konkurrenskraftig, både från Sjöfartsverkets sida med sänkta farledsavgifter men också från transporttunga företag som talar vackert om miljön men fortsätter att skicka sitt gods på lastbil för att det är några kronor billigare.

– Det finns företag som går i bräschen, Absolut till exempel, men jag skulle vilja se många fler stå upp för sin miljöprofil och skicka mer gods via sjöfart. Här i södra Sverige diskuterar man att bygga ut E6:an mellan Malmö och Göteborg vilket skulle vara en enorm investering. Kan vi få bort en stor del av lastbilarna istället så behöver den inte byggas ut! Vattenvägarna finns ju redan, så det skulle vara betydligt bättre för miljön.

Med det uppropet slutar vårt samtal, vi får väl se hur många av Sveriges storföretag som nappar och går över till sjöburna transporter. Jag vinkar adjö till Fredrik Åsare och till måsarna i Åhus, och lämnar den välmående och prydliga hamnen bakom mig. Inte störst, men med en tydlig strävan att vara bäst och – åtminstone den här fantastiska sommardagen – en av de vackraste i Sverige.