Bunkringsappen gör fartygslivet enklare

Vad ska man kalla en digital lösning som leverantören tyckte var rolig att ta fram, som kunden är nöjd med och som dessutom uppskattas av kundens kunder? En win-win-win-app kanske? Fast egentligen heter den ”bunkringsappen”, och tack vare den har arbetet i Göteborgs Energihamn blivit både enklare och effektivare.
  

När ett fartyg gått några turer på världshaven börjar det bli dags att bunkra. Förråden med vatten, bränsle och smörjolja måste fyllas på, och man behöver också bli av med exempelvis avloppsvatten. I de stora hamnarna pilar därför särskilda bunkerbåtar fram och tillbaka mellan kajerna och de stora lastfartygen, och är det då många som vill in samtidigt kan det bli rejäla köer.

I Göteborg ligger Nordens största allmänna energihamn med över 2 500 fartygsanlöp varje år, och här började man tröttna på all den administration som krävdes för att hålla ordning på dessa mängder med bunkringsoperationer. Vissa kunder ringde in sina förfrågningar medan andra hörde av sig via e­-mail, och det var också ett ständigt pusslande för att få plats med  så många bunkerbåtar som möjligt.

– Det är rätt snabba ryck i den här verksamheten. Rätt var det är kan det komma in en båt som vill ha bunker och då har de bråttom, de vill in till kaj och lasta fort för att snabbt komma iväg igen. Och med så kort notis hade vi bekymmer med att hålla koll på vilka kajer som var lediga och var alla båtarna befann sig, berättar Dan­-Erik Andersson som är operativ chef i Energihamnen.

Här någonstans föddes idén till ”bunkringsappen”. Göteborgs Hamn var sedan tidigare kund hos Inport, som nu fick uppdraget att ta fram en app som inte bara skulle minska den administrativa bördan för hamnen utan också göra processen enklare och effektivare för bunkerbåtarnas kaptener.

Ett samlat grepp

Tack vare ett nära samarbete, inte bara mellan Inport och Göteborgs Hamn utan även med hamnens kunder, så kunde den färdiga appen lanseras i början av april 2020. Här kan kaptenerna nu anmäla sina behov på ett betydligt enklare sätt, och de får också information direkt i appen om tillgängliga upphämtningsplatser för fartygsbränsle. Göteborgs Hamn i sin tur slipper både onödig administration och möjliga felkällor på grund av den mänskliga faktorn, och de får också en samlad statistik över alla bunkringsoperationer.

Det som användaren upplever som en och samma app är egentligen två tekniska lösningar med gemensam front.

– Det här är en så kallad progressiv webbapp, vilket innebär att den anpassar sig både efter vem användaren är och hur stor enhet han eller hon använder. En fartygskapten till exempel kanske står på däck med sin mobil eller läsplatta och ska sannolikt göra en bunkringsanmälan. Administratören i land däremot sitter troligen vid en stationär dator och behöver kunna se hela beläggningsläget i realtid, berättar Thomas Slånmark som är produktchef på Inport.

Ett och samma gränssnitt alltså, men anpassat för de olika användarna och med olika teknik bakom kulisserna. Att projektet blivit så framgångsrikt beror förstås delvis på att Göteborgs Hamn varit en så engagerad kund, men också för att det var ett samarbete mellan de båda systerbolagen.

– Det är lite extra roligt när vi får gå in i projekt där vi nyttjar båda företagens kompetenser. I det här fallet gjorde kombinationen av Inports verksamhetskunskap och Stamfords kunskap om de mobila delarna att kunden fick en mer komplett lösning, säger Thomas Slånmark.

Och i Göteborgs Hamn är man nöjd med resultatet.

– Vi har verkligen fått det vi ville. Nu har vi bättre koll på bunkerbåtarna, och kaptenerna själva tycker att appen är smidig och enkel. Faktum är att jag inte har hört särskilt mycket av dem, det bara funkar. Eller som man brukar säga ’inga bud är goda bud’, säger Dan-­Erik Andersson.

Dan-Erik Andersson, operativ chef för Göteborgs Energihamn