Copenhagen Malmö Ports köper stor molntjänst av inPort

Copenhagen Malmö Port, CMP, är en fullservicehamn som erbjuder effektiva logistik- och transportlösningar inom roro, container, bilar, våt- och torrbulk samt kryssning. CMP är en av de största hamn- och terminaloperatörerna i Norden samt en av de största kryssningsterminalerna i norra Europa.

CMP har sedan länge Inports affärssystem för hamnverksamhet och i Norra hamnen på Malmösidan även Inports Terminalsystem. CMP och Inport har nu tecknat ett omfattande avtal där CMP licensierar hela Inports erbjudande genom en molntjänst Inport gold. Avtalet omfattat förutom tillgång till samtliga affärssystemtjänster som Inport erbjuder även förvaltning, support och underhåll.

Affären bygger på ett nära samarbete som utvecklats över tiden och ligger i linje med båda företagens strategier inom verksamhetsutveckling och digitalisering av hamn och terminalverksamhet. Genom att få tillgång till samtliga moduler i Inport affärsystem kan digitaliseringseffekter realiseras snabbare och med största möjliga integration mellan systemlösningens olika delar – integration inom verksamhetens olika systemstöd och mellan hamnens olika intressenter är fundamentet i ökad digitalisering.

Gemensamt förvaltningsledning i linje med CMP digitaliseringsstrategi. I Avtalet ingår en förvaltningsmodell vilken bygger på att kund och leverantör gemensamt bygger upp en förvaltningsplan. Förvaltningsplanen utgår från verksamhets och affärsplaner och visar hur affärssystemet skall utvecklas för att stödja planerna på optimalt sätt.

”Det gäller att hitta lösningar och möjligheter som ger interna effekter men som framför allt skapar värden för våra kunder
Det är viktigt att inte bara se digitaliseringen som en kostnad utan som investeringar som långsiktigt kan öka våra intäkter och skapa kundvärden, säger Jonas Arkestad, Deputy CEO och CFO. ”

”Fler och fler kunder väljer att köpa Inports affärsysstem som molnettjänst och det nya avtalet med CMP är det största och mest omfattande SaaS avtalet hittils för Inport, understryker Tord Svanqvist VD på Inport”

”Avtalet blir startpunkten för en etablering av Inport i Malmö – vi vill komma närmare våra kunder i söder och nu blir det naturligt att slå upp portarna för ett Inport södra kontor, fortsätter Tord”

Om Inport

90% av Sveriges utrikeshandel går via våra hamnar. I Sverige har Inport 80% marknadsandel och är ledande. I hamnen möts varuflöden från järnväg, bil och fartyg i ett intensivt informations- och varuflöde. Det är denna knutpunkt som hanteras av Inports affärssystem och logistiklösningar. Affärssystemet är den centrala lösningen som är integrerad mot både industrin, transportörer och sjöfartens agenter. Inports kunder finns i Sverige och Norge på Island, i Finland och Danmark.

Om Copenhagen Malmö Port

Copenhagen Malmö Port, CMP, är en av de största hamn- och terminaloperatörerna i Norden samt en av de största kryssningsterminalerna i norra Europa. CMP är en av 83 europeiska core ports, som av EU anses vara särskilt betydelsefulla för utvecklingen av de nya transportkorridorerna i Europa.