Career

90% av Sveriges utrikeshandel går via våra hamnar. I hamnen möts varuflöden från järnväg, bil och fartyg i ett intensivt informations- och varuflöde. Det är denna knutpunkt som hanteras av Inports affärssystem och logistiklösningar. Affärssystemet är den centrala lösningen som är integrerad mot både industrin, transportörer och sjöfartens agenter. I våra systemlösningar tar de mobila lösningarna allt mer plats då affärssystemen flyttas ut till våra telefoner. GIS lösningar (AIS) blir allt mer viktiga inom en rad områden som automatiska fartygspositioneringssystem och 3D modeller av hela hamnområden. Inport är den ledande leverantören i Norden och har 70% marknadsandel i Sverige. Vi har just fått ett genombrott i Norge genom en strategisk order från Stavangerregionens Hamnar och Vi ser fram emot en spännande  expansion med flera nya moduler och teknologier – Inport har kunder i samtliga Nordiska länder och är nu redo att gå vidare ut i Världen!