Vi optimerar dina varu- och tjänsteflöden

Anpassningsbara standardprodukter

Alla våra egenutvecklade system går antingen att använda direkt som de är eller att anpassa och vidareutveckla för att tillgodose specifika kundbehov.

Skräddarsydda lösningar

Vissa av våra lösningar är specialbyggda för en enskild kund, där vi tillsammans med kunden har utvecklat och expanderat systemet under många år.

Konsultuppdrag

Vid sidan av att leverera systemlösningar och support kopplad till dessa så åtar vi oss också konsultuppdrag.

Välkommen till Inport

Inport erbjuder anpassningsbara IT-system och tjänster för alla slags logistikbehov. Vi är marknadsledande i Norden på hamnar, gods- och containerterminaler, men våra lösningar fungerar lika bra även om dina varor kommer via flyg, järnväg eller bil.

Tillsammans med systerbolaget Stamford skapar vi lösningar som täcker in stora delar av logistikkedjan, vilket gör våra kunders verksamhet mer effektiv, säker och lönsam.

”Både de som äger containrarna och de som anlöper hamnarna kan hela tiden se var varje container befinner sig… Det har underlättat enormt.”

Fredrik Åsare, vd Åhus Hamn & Stuveri

Läs mer om våra kunder